© Bjærke Estate 2011 Referanser Håkon Arnestad Bjærke 1910-1977 Etterlatte arbeider og dokumenter  Ca. 250 malerier. I tillegg en rekke portretter, landskap og andre malerier i offentlig og privat eie.   Veggdekorasjoner og mosaikk fasade i Larvik.  Ca. 800 skisser og tegninger. Blant dem 105 “palettprogrammer”, arbeidsutkast til hans 82 opus   med variasjoner, og utkast til illustrasjon av Voluspá. Noen av illustrasjonene er ferdigstilt og   signert.  Manuskript til hans geologiske teori ca. 400 sider, 227 kart. Bagrunnsmateriale til hans geologiske   studier inkludert et arkiv med 25000 fossiler.  Manuskript til en parallellsynopse med de fire evangelier i det Nye Testamente basert på en   kronologisk studie av Jesu liv, planlagt som tekst til et oratorium.  Litteratur  Bjærke, Håkon 1974 Tjølling – formet av naturens krefter. Bygdebok for Tjølling, pp.13-14, 1 kart  Bjærke, Håkon and Tor Bjærke 1997 The Earth’s moving continents. Continental movements   from the Cambrian to the present. 128 pp. 215 figs.    Rosén, Edvard 1998 Malerne. Vestfoldmalernes jubileumsutstilling LNM 30 år.  Utstillingskatalog Fossekleiva / Porsgrunn 1998.  Bjærke, Håkon Arnestad red. 2000 Det nye testamentes evangelier. Parallellsynopse.  Sørensen, Gunnar og Astrid Mørland 2001 Håkon Arnestad Bjærke. Labyrinth Press 2001. (46   malerier, 2 tegninger)  Snorri Sturluson: Edda. Gudrun, København 2003 (English edition) (6 tegninger, 2 malerier)  Bjærke, Knut 2010 Håkon Arnestad Bjærke: En biografisk skisse. Katalog til 100-års   minneutstilling. (33 malerier, 2 tegninger, 3 fotografier)  Bjærke, Tor 2010 Håkon Arnestad Bjærke. Farvesystem og komposisjonsteori. Unpubl. MS