Norsk maler og vitenskapsmann Født 15.okt. 1910 Kristiania (Oslo), død 24. juli 1977 Larvik.   Arnestad Bjærke ble født inn i en familie med sterk interesse for kunst og musikk. Utdannet på det norske  Kunstakademi i Oslo 1928-32. Spilte en viktig rolle ved introduksjonen av abstrakt maleri i  Norge i begynnelsen av  1930-årene. Deltok på Høstutstillingen i Oslo 1932-36. Ble refusert av en konservativ jury i 1937 og trakk seg ikke  lenge etter fra Oslos kunstscene og bosatte seg på Kaupang ved Larvik, hvor han bodde og arbeidet resten av sitt liv.  Den første separat-utstilling planlagt i 1940 ble avlyst på grunn av utbruddet av annen verdenskrig. Utstillingen ble  ikke åpnet før etter krigen høsten 1945. Han hadde nære bånd til kunstnerne som senere dannet Cobra-gruppen og  deltok på utstillinger i København 1945-47. Separat-utstillinger i Larvik 1947, Bergen 1947, Sandefjord 1962, Oslo  1963, Odense 1962, Würzburg, Wiesbaden og Frankfurt 1969.  Arnestad Bjærke hentet mange av sine motiver fra den norrøne litteratur. Lokale mennesker og landskap dannet det  figurative utgangspunkt for hans abstrakte bilder. I hans malerier er det en tydelig påvirkning fra europeisk  avantgarde retninger, særlig kubisme, ekspressjonisme, og abstrakt surrealisme. Det som imidlertid gjør hans  arbeider typiske og originale er hans bruk av en rytmisk, organisk strek og form som danner ramme for anvendelse  av hans unike komposisjons- og farve-teorier. Han malte også en rekke ypperlige portretter.  Han utførte lokal geologisk kartlegging og utarbeidet en egen teori om kontinentenes bevegelser, ferdigstilt  1970 (gå  til www..bjaerkegeology.com) Arnestad Bjærke var en habil musiker og spilte flere instrumenter.  Hans særskilte evner i figurativ tegning i kombinasjon med en analytisk holdning førte til utviklingen av en sterkt  personlig stil som ikke hadde noen etterfølgere.  Til tross for en utpreget originalitet og kvalitet i hans produksjon fikk han aldri noen alminnelig anerkjennelse.  Tor Bjærke,  2012 © Bjærke Estate 2011 Malerier og tegninger